Sponsorer

 


OBS! För att logga in behövs en ny användare, tryck på Logga in och skapa inloggning.

SIBO.SE ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

 

sibo.se, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. För att kontrollera att GDPR följs inom organisationen har sibo.se utsett ett dataskyddsombud.  

 

sibo.se är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

 

För att kontrollera att GDPR följs har sibo.se utsett, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., som dataskyddsombud.

 

Avseende dig som medlem behandlas uppgifterna av sibo.se för information från sibo.se.

 

Vi kommer att behandla dina uppgifter som medlem under den period som är skälig för att upprätthålla medlemsnyttan. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

 

sibo.se lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter.

 

Du kan när som helst, genom att kontakta sibo.se: (I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas (III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant) (IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (vi) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit.

 

För allmänna frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Om du anser att sibo.se behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Datainspektionen kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.

 

Vill du ha ett registerutdrag eller har du invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter?

 

Om du vill att vi ändrar, raderar, begränsar dina personuppgifter eller annat som du har rätt till enligt dataskyddsförordningen, så e-postar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..Samarbetspartner och sponsorer

Fight song
FIGHT SONG av barncancercentrum

Sponsorerna

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.