Sponsorer

 


OBS! För att logga in behövs en ny användare, tryck på Logga in och skapa inloggning.

Övriga Nyheter

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering barn och ungdom
Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering barn och ungdom är nu publicerat. Nyhet och länk till vårdprogrammet hittar du här:
Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdomar lanseras - RCC (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering för barn och ungdom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)


Varmt välkommen till SIBO!
Här hittar du information om SIBO, vår verksamhet och aktuella evenemang.
SIBO (Sjuksköterskor inom barnonkologi) är från och med hösten 2003 en sektion inom Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

 


 

Samarbetspartner och sponsorer

Fight song
FIGHT SONG av barncancercentrum

Sponsorerna

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.