OBS! För att logga in behövs en ny användare, tryck på Logga in och skapa inloggning.

Varmt välkommen till SIBO!
Här hittar du information om SIBO, vår verksamhet och aktuella evenemang.
SIBO (Sjuksköterskor inom barnonkologi) är från och med hösten 2003 en sektion inom Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Nästa SIBO-möte 2024 05 15 -2024 05 16
Tema: Hjärntumörer, kognitiva sena komplikationer efter barncancer och cancerrehabilitering.
Dela med dig av goda exempel från din vardag, mindre förbättringsarbete eller forskningsprojekt.
Inför nästa SIBO som är planerat till den 15/5 och 16/5 2024 önskar vi att ta del av förbättringsarbeten och/eller forskningsprojekt som pågår inom barncancervården på den klinik eller avdelning som du arbetar på.
Följ länk>>>


 

 

Samarbetspartner


  

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.