Eva Turup
Jag arbetar som konsultsjuksköterska i Uppsala vilket innebär att jag arbetar mycket med information utanför sjukhuset. 
Nu arbetar jag också på Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som haft cancer som barn i Stockholm Jag tror att samarbete är grunden för utvecklingen av vården av cancersjuka barn och ungdomar både de som är under 18 år och de som flyttats till vuxenvården. 

 

Ulrika Larsson 

Jag arbetar som konsultsjuksköterska på Barncancercentrum i Göteborg.
Vi konsultsjuksköterskor fungerar som ett stöd för familjen både under sjukhusvistelsen och tiden hemma.
Samarbete är grunden för utvecklingen av vården av cancersjuka barn och ungdomar.

 

Maria Lidén

Jag heter Maria Lidén och jobbar på barncancercentra, Norrlandsuniversitetsjukhus avd QA22 i Umeå. Där delar jag mitt arbete som sektionsledare med arbete på avdelningen.

 

 

Carina Fondin

Jag arbetar på Barncancercentrum, Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus i Göteborg där jag delar min tid mellan vårdavdelningen och dagvården.
Nutrition är mitt specialområde.

 

Camilla Häger

Jag arbetar på Barn- och ungdomsdagvården i Borås som är ett hemsjukhus tillhörande Barncancercentrum i Göteborg.
Mitt ansvarsområde är kontaktsjuksköterska för barn- och ungdomar med en hematologisk eller onkologisk sjukdom, och deras familjer.

 

Susanne Jons 

Susanne Jons
Barnsjuksköterska samt specialistutbildad barnonkologisk sjuksköterska.
Jag arbetar på Dagvården på Länssjukhuset i Falun som kontaktsjuksköterska för barn och ungdomar med någon form av onkologisk eller hematologisk sjukdom. Vårt sjukhus är ett så kallat hemsjukhus och tillhör Uppsala Barncancercentrum.