Ulrika Larsson 

Jag arbetar som konsultsjuksköterska på Barncancercentrum i Göteborg.
Vi konsultsjuksköterskor fungerar som ett stöd för familjen både under sjukhusvistelsen och tiden hemma.
Samarbete är grunden för utvecklingen av vården av cancersjuka barn och ungdomar.

 

 

Samantha Nath

Jag jobbar på Barn3, cancercentra vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Här delar jag min tid mellan våran dagvård & mottagning och uppföljning via Nyckelmottagningen.

 

Camilla Häger

Jag arbetar på Barn- och ungdomsdagvården i Borås som är ett hemsjukhus tillhörande Barncancercentrum i Göteborg.
Mitt ansvarsområde är kontaktsjuksköterska för barn- och ungdomar med en hematologisk eller onkologisk sjukdom, och deras familjer.

 

Susanne Jons 

Susanne Jons

Barnsjuksköterska samt specialistutbildad barnonkologisk sjuksköterska.
Jag arbetar på Dagvården på Länssjukhuset i Falun som kontaktsjuksköterska för barn och ungdomar med någon form av onkologisk eller hematologisk sjukdom. Vårt sjukhus är ett så kallat hemsjukhus och tillhör Uppsala Barncancercentrum.

 

Elisabeth Björn

Jag arbetar som konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör på Barncancercentrum, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.
Har även ansvar för Etik och Palliativ vård på avdelning.