Varmt välkommen till SIBO!

Här hittar du information om SIBO, vår verksamhet och aktuella evenemang.

SIBO (Sjuksköterskor inom barnonkologi) är från och med hösten 2003 en sektion inom Riksföreningen för barnsjuksköterskor.